Motivasjon og Selvutviklingskurs (AFEM rehabilitering)

Ønsker du mer arbeidslyst, overskudd og livsglede?

AFEM-senteret Smednes AS arrangerer Motivasjons og Selvutviklingskurs for deg som strever i arbeid og familiesituasjonen.

Kurset bygger på AFEM-modellen (Ansvar For Egen Mestring).

Metoden er evaluert og forsket på i mer enn 12 år (se forskningsresultater). Den har vært praktisert i 10 år på Smednes Trivselsgård AS som Spesialisthelsetjeneste arbeidsrettet rehabilitering i Helse Midt Norge under ordningen «Raskere tilbake». Vi har hatt svært gode resultater. De siste 5 årene har gjennomsnittlig 90% kommet seg tilbake i arbeid.

Vårt verdigrunnlag er: Vi trimmer gladmuskelen og gir friskheten en sjanse!

Kurset er for voksne mellom 18 – 70 år.

Målgruppe

  • Du har over lang tid følt deg sliten, utilstrekkelig, fortvilet, lei deg og bekymret angående din helsetilstand i forhold til jobb.
  • Du føler deg ofte misforstått.
  • Familiekommunikasjonen er blitt vanskeligere fordi du sliter på mange områder.
  • Du føler deg utmattet og mangler overskudd, energi og glede i hverdagen.
  • Du er redd for å miste kontrollen og har mye indre stress, angst og uro.
  • Du føler mye skyld, skam og dårlig samvittighet.
  • Du har konsentrasjons, - og hukommelsesproblemer.
  • Du har søvnvansker.
  • Du har mange «vondter», smerter og andre lidelser uten påvist årsak og diagnose.

Sliter du med noe av dette, da passer dette kurset for deg!

Kursoversikt 2019

AFEM 12
Mandag 11. mars kl.12.00 - fredag 22. mars kl. 12.00
Påmelding innen 8. mars – 2019:
Tlf: 975 39 033 eller epost: ester@afem.as

AFEM 13
Mandag 29. april kl.12.00 - fredag 10. mai kl. 12.00
Påmelding innen 26. april – 2019:
Tlf: 975 39 033 eller epost: ester@afem.as

AFEM WEEKEND-KURS 2019
Fra mai og utover arrangerer vi AFEM Weekend-kurs
Fredager kl 12.00 til søndag kl 15.00
Påmelding: Tlf: 975 39 033 eller epost: ester@afem.as