Ester K. Indergård og ektemannen Eystein Melhus har sammen med fagrådet utviklet konseptet AFEM- senteret Smednes AS

Les om historikk her

Idegrunnlag og bakgrunn for AFEM modellen:

Vår Trivselsvisjon er:
"Å trives med seg selv og sammen med andre vil gi livet mening og en god hverdag.”

Vårt verdigrunnlag:
"Å trimme gladmuskelen og gi friskheten en sjanse!"

Vi vil bruke gården Smednes Trivselsgård som mestringsarena med dens muligheter og mangfold av muligheter til vekst, utvikling, motivasjon og mestring for alle aldre. Et sted der alle kan oppleve glede og tilfredshet!

Deltakerens respekt, verdighet og medbestemmelse er i vårt fokus!

Vi vektlegger kompetanse, kvalitet, resultat, trygghet og trivsel i vårt terapeutiske læring/mestringsmiljø!

Vårt menneskesyn:

  • Et hvert menneske er unikt og enestående og fortjener å bli møtt med respekt og verdighet.
  • Alle har iboende ressurser og evner til å våge å være og å ta selvstendige valg.
  • Vår holdning vil prege den måten vi møter deg på. 

Vår sykdomsforståelse/ funksjonsforståelse:
Vi har biopsykososial forståelse og salutogen helhetstenkning. Det vil si en erkjennelse av at det er både biologisk, psykologisk og sosiale faktorer som bidrar til sykdom, funksjonssvikt og funksjonshemming. Deltakeren må ses i sammenheng med sine opplevelser, erfaringer, miljø, personlighet, deltakelse i dagliglivet og i arbeidssituasjonen.

Hvor finner du AFEM - senteret as og Smednes Trivselsgård?

Senteret og gården ligger i Tustna , Aure kommune på Nordmøre. AFEM-senteret Smednes as ligger på Gullstein, i gamle "bankbygget" på Tustna . I dag heter bygget "Trivselsbanken" og eies av Smednes Trivselsgård as. Nærmeste nabo er "gamle kommunehuset" i Tustna. Smednes Trivselsgård ligger på Stabblandet, ca. 1,5 km. fra AFEM- senteret Smednes as.

AFEM-senteret Smednes as ligger strategisk lokalisert i Midt Norge og reisetiden til nærmeste flyplass, Kvernberget, er ca. 45 minutter. Tilknytning til Trondheim med hurtigbåt (Kystekspressen) og vei (Riksvei 680) med kjøretid 2,5 timer. Det er bussforbindelser. Nærmeste by er Kristiansund, kjøretid 50 minutter (Ferge Seivika - Tømmervåg)?

Litt om naturen som vi benytter oss mye av i vår rehabilitering

Gården ligger usjenert til i naturen. Fra stuevinduet kan en se flokker av hjort som går å beiter på jordene hele året.
I Soleimsdalen mellom Stabben (ca. 900 m) og Storøra (ca. 902m) ligger Trivselssetra vår. Dit inn arrangerer vi sanseturer. Vi tror at en må sanse, føle, oppleve og bevisstgjøre seg selv for å oppdage alle verdiene, gleder og mulighetene en har rundt seg. Dette mener vi gir livet mening og er med på å gjøre hverdagen rikere.

Natur og dyr kan vi mennesker sammenligne oss med:- avhengighet, skjønnhet, omsorg, vokst og utvikling - årstidene i naturen gir symbolet på liv og død.

Naturen rundt oss er preget med hav, fjorder, øyer, holmer, skjær og høye majestetiske fjell(over 900 m) som står i sterk kontrast til omgivelsene for øvrig. Naturen er variert og byr på ypperlig turterreng i skog, daler, på høye fjell og ved strandkanten. Fiskemuligheter både i ferskvann og sjø.