Fagrådets oppgaver:

  • Kvalitetssikring av AFEM-rehabilitering, herunder å ivareta forsvarlig faglighet, relevante lover og forskrifter.
  • Kontinuerlig evaluering og faglig utvikling på metodene som blir benyttet i AFEM-rehabilitering.
  • Gi faglig rådgiving og veiledning til ansatte ved AFEM-senteret Smednes as.

Vi har eget Inntaksteam.

Bilde av Ester hos AFEM-senteret Smednes as

Ester K. Indergård
AFEM-terapeut

Ideinnehaver og konseptutvikler av AFEM

Bilde av Hilfrid hos AFEM-senteret Smednes as

Hildfrid V. Brataas
Amanuensis/Dr. polit

Helsefaglig rådgiver for AFEM

Bilde av Roar hos AFEM-senteret Smednes as

Roar Dons
Psykolog

Psykologisk rådgiver for AFEM

Bilde av Johannes hos AFEM-senteret Smednes as

Johannes J. P. Glas
Arbeidsmedisiner

Medisinsk fagansvarlig rådgiver for AFEM

Inger Stokke
Spesialsykepleier/ Enhetsleder

Klinisk rådgiver for AFEM