Brukerutvalg

Brukerutvalget består av personer med erfaring innen AFEM-rehabilitering

Brukerutvalget skal konsentrere seg om AFEM-senteret Smednes as. sine kjerneområder som er kunnskapsbasert deltakeraktiv arbeidsrettet rehabilitering. Målgruppa er deltakere med sammensatte smerter og lidelser som skal lære å holde ut/ komme tilbake til det ordinære arbeidslivet.

Utvalget skal bidra til at deltakerperspektivet får en sentral plass i utformingen av brukertilbudet ved sentret.

Utvalget skal være et rådgivende organ for ledelsen på AFEM-senteret Smednes as. og bidra til at deltakers og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt.

Fra 01.01 - 2016 forandrer vi navn på institusjonen. Fra Smednes Trivselsgård as, til AFEM-senteret Smednes AS. Brukerutvalget vill da få e-post: brukerutvalget@afem-senteret.no

Nils Erling Skarseth
Medlem

skarseth@outlook.com

Tlf: 467 64 645

Torild Gåseidnes
Ålesund - Medlem

torild@minitrafikkskole.no

Tlf: 917 40 931

Bente Forren Vaagan
Hemne - Nestleder

bente.vaagan@hemne.kommune.no

Tlf: 906 60 321

Karl Jørgen Bruun
Kyrksæterøra - Leder

kadett@gmail.com

Tlf: 948 89 402