AFEM-Senteret Smednes AS er et kreativt senter som tilbyr kurs og veiledning i personlig vekst og utvikling

I en travel arbeidshverdag er det viktig å trives med seg selv og andre. Vi har bred kompetanse i flere fagfelt og kan tilby kurs og veiledning i personlig kompetanseutvikling, stressmestring, kommunikasjon, konfliktsløsning, krisehåndtering, smertemestring og flere andre tema som kan være aktuelle for bedrifter.

Vi tilbyr også motivasjon og latterkurs! Latterens betydning for kropp og sjel er stor. Den gjør at velværet øker og kroppen avspennes. Selvbildet styrkes og man mestrer mer, og bånd mellom mennesker knyttes.

AFEM- Senteret tilbyr:

Bedriftskulturkurs. Motto: " Å gjøre hverandre god"

AFEM (Ansvar For Egen Mestring) kan være et interessant alternativ til leder, team- og medarbeiderutvikling. AFEM kan brukes til å hjelpe mennesker i omstillingsprosesser, og til å få en bedre hverdag. Med høyt tempo og effektivitet, er det en risiko for at reservekreftene kan ta slutt.

Hva skjer egentlig i bedrifter hvor det er omorgansiering, sparing og effektivitet på dagsordenen? Hva med bedriftskulturen - arbeidsmoralen - arbeidsgleden og arbeidslysten?

AFEM- veiledning kan benyttes i medarbeidersamtaler, problemløsninger, sorg/krisebearbeiding, familierådgivning, forebygging av konflikter, brainstorming og under ulike former for analyser og terapeutisk arbeid.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.- tlf: 975 39 033 eller epost: ester@afem.as

Faglig kurs og foredrag

  • Å kunne bruke seg selv som "verktøy".
  • Å lære mennesker til å ta ansvar for egen mestring- Kurs for de som skal drive hverdagsrehabilitering - " å gi hjelp til selvhjelp"
  • Latter og motivasjon.
  • Livslyst og arbeidsglede.
  • Veiledning - "Roller og fallgruver".
  • Smertemestring - "Hvordan tilnærme seg mennesker med sammensatte smerter".
  • Trivsel på arbeidsplassen- "Å gjøre hverandre god".