Trivselskroken og trivselssetra

På bålplassen, Trivselskroken, foregår mye av uteaktivitetene i rehabiliteringen.

Trivselssetra ligger i Soleimsdalen, og her blir det arrangert sansetur og mye kos i rehabiliteringen.

0
Feed