Motivasjon og Selvutviklingskurs (AFEM rehabilitering)

Ønsker du mer arbeidslyst, overskudd og livsglede?

AFEM-senteret Smednes AS arrangerer Motivasjons og Selvutviklingskurs for deg som strever i arbeid og familiesituasjonen.

Kurset bygger på AFEM-modellen (Ansvar For Egen Mestring).

Metoden er evaluert og forsket på i mer enn 12 år. Den har vært praktisert i 10 år på Smednes Trivselsgård AS som Spesialisthelsetjeneste arbeidsrettet rehabilitering i Helse Midt Norge under ordningen «Raskere tilbake».

Vi har hatt svært gode resultater. De siste 5 årene har gjennomsnittlig 90% kommet seg tilbake i arbeid.

Vårt verdigrunnlag er: Vi trimmer gladmuskelen og gir friskheten en sjanse!


Les mer om kurset her

0
Feed