AFEM- Samtaleterapi

AFEM-Senteret Smednes AS tilbyr:

  • Samtaleterapi
  • Parsamtaleterapi
  • Familieterapi

Å gå i terapi kan bli et vendepunkt som åpner for nye muligheter i livet,- enten det gjelder individualterapi eller par og familie.Du/dere får hjelp til å sortere tanker og følelser og kunnskap og støtte til å komme videre. Vi har fokus på positiv psykologi og kognitiv bevisstgjøring. Fokus er kjærlighet, tilgivelse, forsoning, ressurser, glede, muligheter, medmenneskelighet, samhold og hva gjør livet verd å leve.Det handler ikke om hvordan du/dere har det, men hvordan du/dere takler det!


Les mer om samtaleterapi her

0
Feed