AFEM-Senteret Smednes as. tilbyr:

  • Samtaleterapi
  • Parsamtaleterapi
  • Familieterapi

Å gå i terapi kan bli et vendepunkt som åpner for nye muligheter i livet,- enten det gjelder individualterapi eller par og familie. Du/dere får hjelp til å sortere tanker og følelser og kunnskap og støtte til å komme videre. Vi har fokus på positiv psykologi og kognitiv bevisstgjøring. Fokus er kjærlighet, tilgivelse, forsoning, ressurser, glede, muligheter, medmenneskelighet, samhold og hva gjør livet verd å leve. Det handler ikke om hvordan du/dere har det, men hvordan du/dere takler det!

Hvorfor parterapi?

Fordi våre nærmeste relasjoner kan være det som gir oss mest lykke og følelse av tilfredshet i livet, men samtidig kan være det som er mest utfordrende for oss. Som voksne er det i parforholdet vi er aller mest sårbare, men det er også der vi kan få ny mulighet- til å vokse, bli tryggere og lege gamle sår. Det er med andre ord bra for forholdet at vi utfordrer hverandre, slik at vi ikke stagnerer i gamle mønstre. Faren er at dersom det blir for mange utfordringer- og man ikke lenger føler seg trygg- kan det true forholdet. Mange par kan oppleve at de lever i en evig runddans av diskusjoner rundt hvem som har rett og hvem som har feil, og da blir diskusjonen raskt både fastlåst og lite konstruktiv!

Hvorfor familieterapi?

Når en blir syk i familien, kan alle familiemedlemmene bli lidende, hver på sin måte - altså familiesmerten. Den som er syk kan ubevisst bestemme familiefokus. Den som eier sykdommen/smerten signaliserer til de andre, slik at de blir pådrivere eller avledere av sykdom/smertefokuset. Mye unødvendig energi blir brukt av alle, og ofte oppstår kommunikasjonsproblemer i en slik situasjon med feiltolkninger og misforståelser.

Når en av ektefellen er langvarig syk, vil dette ofte gå utover den andre ektefellen. Den andre føler at han/hun må strekke til for alle i familien. Etter hvert går dette utover han/hennes "tålebeger". Symptomene kommer etter hvert sigende med konstant dårlig samvittighet, skyld, irritasjon, frustrasjon, skam over at han/hun blir sint på den som er syk, utilstrrekkelighetsfølelse, oppgitthet. håpløshet med få gleder i hverdagen osv. Dette kan bli en stor trussel på selvfølelsen og egenverd og kan etter hvert føre til stressrelaterte sykdomslidelser og kroppslige smerter.

Med 12 års erfaring med rehabilitering for målgrupper med sammensatte smerter og lidelser, ser vi at barn blir ofte symptombærere for mors og fars måter å takle utfordringer på. Familierelasjonene har stor betydning for vekst og utvikling.

Måten familien fungerer på er avgjørende for hvordan vi utvikler oss.

I AFEM ser en helheten - alt henger sammen med alt og alt påvirker alt. Skal en hjelpe en til å bli frisk og å ta ansvar for egen mestring, har vi erfart at støttespillerne, altså familien, må få opplæring og terapi slik at de sammen kan håndtere smerten, og at de sammen tar ansvar for at alle i familien mestrer hverdagen, blir glad og tilfreds!

Vi har over 12 års erfaring med å hjelpe familier i krise, og kan vise til gode resultater!
Du/dere trenger ikke henvisning for å gå i samtaleterapi.
Hvis du/dere har noen spørsmål, eller ønsker å avtale time, ta kontakt på telefon: 975 39 033 eller e-post: ester@afem.as