Motivasjon og selvutviklingskurs

AFEM - rehabilitering drives etter AFEM - modellen (Ansvar For Egen Mestring).

AFEM-senteret Smednes as (tidligere Smednes Trivselsgård as), tilbyr AFEM- rehabilitering.

AFEM-rehabilitering er kunnskapsbasert, deltakerstyrt og arbeidsrettet rehabilitering med gruppeterapi og individuell terapi og individuelle handlingsmål. AFEM - rehabilitering er et personlig kompetanseutviklingsprogram med egenstyrketrening, der pasienten blir kursdeltaker i sitt eget liv.

Mål for AFEM- rehabilitering er å bevisstgjøre den enkelte deltaker på egne ressurser og å lære å avklare sin helhetlige funksjon/ arbeidsevne. Deltakerne utvikler nye og mer hensiktsmessige strategier for egen mestring av smerter, stress, angst og biopsykososiale belastninger og utfordringer. Deltakeren rehabiliteres raskt tilbake til meningsfullt liv og arbeid eller meningsfull aktivitet. Rehabiliteringsopplegget har et frisklivfokus.

Tilbudet omfatter målrettet egenstyrketreningsfaser og familiesamtaler!

Vi er stolte av å kunne hevde:

 • Vi har mer enn 10 års erfaring med behandling av mennesker med utmatting (sammensatte lidelser), lettere psykiske lidelser og kroniske/invalidiserende smerter.
 • Vi har dokumentert forskning av vår AFEM - rehabilitering.(se forskningsresultater og vitenskapelig artikler)er enn 10 år.
 • Mange av deltakerne rapporterer stor forbedring av sin helse, takler bedre smerter og stress, styrket egenverd og har fått et meningsfullt liv.
 • Over 85 % fungerer igjen i arbeidslivet.
 • Vi har fått flere ung uføre tilbake til et normalt liv og arbeid/skole.

Vi har:

 • Strukturert rehabiliteringsopplegg.
 • God og grundig fagkompetanse og kvalitetssikring.
 • Eget fagråd/kvalitetsutvalg som består av arbeidsmedisiner, psykolog, professor i helsevitenskap og helsepersonell med høy klinisk kompetanse.
 • Kontinuerlig evaluering og forskning av metoder og deltakertilfredsstillelse på egen praksis.
 • Eget brukerutvalg.
 • Trygg terapeutisk arena for læring og mestring.