X

Brukerutvalg


Brukerutvalget består av personer med erfaring innen AFEM-rehabilitering.
Brukerutvalget skal konsentrere seg om AFEM-senteret Smednes as. sine kjerneområder som er kunnskapsbasert deltakeraktiv arbeidsrettet rehabilitering. Målgruppa er deltakere med sammensatte smerter og lidelser som skal lære å holde ut/ komme tilbake til det ordinære arbeidslivet. 
Utvalget skal bidra til at deltakerperspektivet får en sentral plass i utformingen av brukertilbudet ved sentret.
Utvalget skal være et rådgivende organ for ledelsen på AFEM-senteret Smednes as. og bidra til at deltakers og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt. 
Fra 01.01 - 2016 forandrer vi navn på institusjonen. Fra Smednes Trivselsgård as  AFEM - senteret Smednes AS. Brukerutvalget vill da få e.post: brukerutvalget@afem-senteret.noNils Erling Skarseth

Medlem
epost: skarseth@outlook.com

Tlf: 46764645


Torild Gåseidnes

Ålesund
Medlem
epost: torild@minitrafikkskole.no
Tlf: 91740931

Bente Forren Vaagan

Hemne
Nestleder
e.post: bente.vaagan@hemne.kommune.no
Tlf: 90660321

Karl Jørgen Bruun

Kyrksæterøra
Leder
epost: kadett@gmail.com
Tlf: 94889402