X

Om oppholdet


Oppholdet har 4 ukers varighet med individuell oppfølging inntil 1 år.

Oppholdet foregår både av teoretisk undervisning, individuell- og gruppeterapi med praktisk erfaringstrening.

Har du spørsmål ut over dette, ta kontakt : post@afem.as