X

Fagråd


Fagrådets oppgaver:

 

  • Kvalitetssikring av AFEM-rehabilitering, herunder å ivareta forsvarlig faglighet, relevante lover og forskrifter. 
  • Kontinuerlig evaluering og faglig utvikling på metodene som blir benyttet i AFEM-rehabilitering. 
  • Gi faglig rådgiving og veiledning til ansatte ved AFEM-senteret Smednes as.

Vi har eget Inntaksteam.Ester K. Indergård

AFEM-terapeut
Ideinnehaver og konseptutvikler av AFEM

Hildfrid V. Brataas

Amanuensis/Dr. polit
Helsefaglig rådgiver for AFEM.

Roar Dons

Psykolog
Psykologisk rådgiver for AFEM.

Johannes J. P. Glas

Arbeidsmedisiner
Medisinsk fagansvarlig rådgiver for AFEM.

Inger Stokke

Spesialsykepleier/ Enhetsleder
Klinisk rådgiver for AFEM