|

|      Raskere tilbake    |

AFEM-senteret Smednes as har avtale med Helse Midt Norge ut året 2017 i spesialisthelsetjeneste innen Arbeidsrettet rehabilitering under ordningen "Raskere tilbake”.

Målgrupper er : Mennesker med kroniske smerter og belastningslidelser, utmattelsessyndromer, lettere psykiske lidelser.


"Raskere tilbake” er et tiltak som ble besluttet av Sykefraværsutvalget i 2006 og har som mål å redusere sykefraværet ved å få tilbud om behandling eller rehabilitering.

Målsetningen er at sykmeldte arbeidstakere raskere skal kunne komme tilbake på jobb.

I 2015 kom 93,3% av deltakerne  tilbake i arbeid eller skole!

Helse Midt Norge knytter FOU (forskning og utvikling) til rehabiliteringen under ordningen Raskere tilbake.

Hvem kan søke /henvise:

  • Fastlegen
  • Avtalespesialist
  • Sykehusspesialist
  • Bedriftslege
  • Kiropraktor
  • Manuel Fysioterapeut


Innsøkingsskjema:
Bruk standardskjema for "Søknad om rehabiliteringsopphold" Helse Midt - Norge. 

* Link til skjema for opphold

 

Hvor sendes søknaden/henvisningen?
Vi har eget inntaksteam. Søknaden/henvisningen sendes direkte til: Inntaksteamet, AFEM-senteret Smednes as, Gullstein, 6590 Tustna

* Link til vår brosjyre


Søknad om rehabiliteringsopphold.pdf (17,34 KB)