X

For NAV


  •  Vi har erfart at noen deltakere vi har hatt i rehabilitering, trenger lengre tid til å trene smertemestring, og fortsatt tilrettelegging for å avklare sin helhetlige funksjonsevne under trygge rammer og kyndig veiledning. Smednes Trivselsgård as. kan tilby arbeidstrening for disse menneskene med kyndig veiledere fra AFEM-senteret Smednes as.

 

  • Smednes Trivselsgård er medlem i ASVL , og kan tilby arbeidstrening for mennesker som ikke lenger kan fungere i et ordinært arbeid, men som trenger en meningsfull hverdag  for sosial trening.

 

  • Arbeidstrening, sosial trening og kurs i personlig og sosial kompetanse for unge (15 - 20 år) Å bli en god medarbeider og jobbsøker for unge som ikke har kommet seg inn i arbeidslivet. (NAV, barnevern eller foreldre).

    Ta kontakt så kan vi lage et program for dine/deres ønsker og behov.