|

|      AFEM- Samtaleterapi    |

AFEM-Senteret Smednes as. tilbyr:

 

  • Samtaleterapi
  • Parsamtaleterapi
  • Familieterapi

Å gå i terapi kan bli et vendepunkt som åpner for nye muligheter i livet,- enten det gjelder individualterapi eller par og familie.

Du/dere får hjelp til å sortere tanker og følelser og kunnskap og støtte til å komme videre. Vi har fokus på positiv psykologi og kognitiv bevisstgjøring. Fokus er kjærlighet, tilgivelse, forsoning, ressurser, glede, muligheter, medmenneskelighet, samhold og hva gjør livet verd å leve.

Det handler ikke om hvordan du/dere har det, men hvordan du/dere takler det!

Les mer om dette her: http://afem.as/AFEM-tilbyr/Samtaleterapi