|

|      Om oppholdet    |

Oppholdet har 4 ukers varighet med individuell oppfølging inntil 1 år.

Oppholdet foregår både av teoretisk undervisning, individuell- og gruppeterapi med praktisk erfaringstrening.

Har du spørsmål ut over dette, ta kontakt : post@afem.as

 

AFEM rehabilitering tilbys som  spesialisthelsetjeneste innen Arbeidrettet rehabilitering  Helse Midt- Norge under ordningen "Raskere tilbake".

 Din fastlege må sende henvisningen for rehabiliteringsoppholdet  til AFEM-senteret Smednes as. da vi har eget inntaksteam.

Oppholdet er gratis for deltakeren. Vi har ingen egenbetaling.