X

Målgrupper


målgruppebilde.jpg målgruppebilde2.jpg

Mennesker med sammensatte smerter, lidelser og plager som krever helhetlig tilnærming kan ha god utbytte av vår

AFEM - rehabilitering.

Det kan være:

 •  Sammensatte lidelser og smerter med diagnoser som: ME. utmattelsesyndrom, utbrenthet, tretthetssyndrom, kronisk smerte og belastningslidelser, slitenhetssyndrom, angst og depresjonsfølelse, asteni, hypersensitiv, posttraumatisk stressyndrom, emosjonell ubalanse, stresslidelse, anorexia, søvnproblemer, migrene, fibromyalgi mv.
 •   
 • Personer som ønsker å få tilbake kontroll over sitt eget liv og få  avklare sin helhetlige arbeids/livssituasjon.

 

Kjennetegn:

 • Tretthet, anspenthet og nervøsitet.
 • Lite overskudd/ingen energi.
 • Fokus på smerter og andre lidelsessymptomer.
 • Konsentrasjon- og hukommelsesvansker.
 • Søvnproblemer.
 • Tidligere behandlingsforsøk uten nevneverdig effekt.
 • Dårlig selvoppfatning og store prestasjonskrav og forventninger til seg selv.
 • Ofte preget av sosial angst og prestasjonsangst.
 • Utilstrekkelighetsfølelse med depressive plager.
 • Ofte konflikter i familie og/ eller arbeid.
 • Livet kan oppleves håpløst og meningsløst.

 

Kriterier:

 • Sykemeldt og er selvhjulpen.
 • Være godt medisinsk/fysikalsk utredet - kan være under fortsatt behandling.
 • Må være motivert og ha selvinnsikt nok og vilje til å tenke annerledes, omstille seg og gjøre ting annerledes.
 • Motivert for å beholde arbeid, komme i arbeid/skole eller meningsfull aktivitet.

 

PS: Vi har ikke ressurser til å ta imot deltakere med alvorlig  psykisk sykdom og/ eller rusproblematikk.